Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků garáží

21. 6. 2007

  Ustavující schůze 

Shromáždění vlastníků nebytových jednotek - garáží Kralovická,

Plzeň - Bolevec, Kralovická 26, se konalo dne 21.6.2007, od 17.00 hod.

Přítomni:

-          dle prezenční listiny přítomni vlastníci 79 garáží,

-          nepřítomno 19 vlastníků garáží

-          dále  za firmu  INBA s.r.o. p.Kučera, p.Klouda, pí.Váchová

-          z Plzeňského servisu Ing. Protivínská

   Jednalo se o ustavující schůzi „Společenství vlastníků garáží Kralovická“, které bylo založeno za účelem správy domu dle zákona 72/1994 v platném znění. Z ustavující schůze pořídila notářský záznam přítomná notářka  JUDr. Kaslová.

Program ustavující schůze:

1.        Schválení stanov společenství

2.        Volba výboru společenství

ad. 1. stanovy „Společenství vlastníků“ byly schváleny.

ad  2. do výboru SVG byli zvoleni.:

 pan Petr Beránek, paní Eva Mašátová, paní Martina Vričanová

Po ukončení ustavující schůze byly projednány další body:

  1. Shromáždění vlastníků bere na vědomí a odsouhlasuje zprávu o hospodaření k datu 20.6.2007. Rozdíl mezi příjmy a výdaji = zůstatek provozních nákladů převede firma INBA s.r.o. na nově založený účet Společenství po sdělení čísla účtu.

  2. Shromáždění vlastníků schvaluje roční odměny pro členy výboru společenství ve výši 3.000,- Kč/os. hrubého, tj.celkem 9.000,- Kč.

  3. Shromáždění vlastníků pověřuje zvolený výbor k jednání o rozsahu činností správce, jejich ceně a k uzavření smlouvy s Plzeňským servisem s.r.o.  INBA s.r.o. ukončí správu objektu k 30.6.2007 a protokolárně předá výboru společenství doklady a písemnosti.

4.    Různé:

- shromáždění bylo seznámeno se současným vlastnickým stavem v objektu. Na KÚ je zapsáno 97 vlastníků, 1 dosud nezapsán

- byla podána informace o stavu zpracování smluv na prodej pozemku MM Plzeň  

-  nahlášené závady v garážích bude řešit INBA s.r.o. s dodavatelem stavby v rámci záruky

              přepsal Petr Beránek                    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář