Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soupis vad

12. 7. 2007

                                         

Soupis závad díla – aktualizace k 12. 07. 2007. 

1. Trhliny v obvodovém plášti, 3.podlaží a pod střechou    

 Na základě posouzení statika z 19.6. /Posudek  viz příloha 1/ bylo po projednání s  p.Sahanem dohodnut tento postup : - u trhlin v obvodovém plášti na fasádní straně

  a/ provedení asfaltohliníkového nátěru REFLEXOL, k odrážení slunečních paprsků a snížení tepelného vlivu na dilatování betonové konstrukce střechy. Nátěr provede fy Mareš dle předložené cenové nabídky.        Termín :  9.-10.8.2007

poznámka: před provedením nátěru fy Sahan zajistí vyspravení několika lavorů na střeše, které mohou být zdrojem zatékání do objektu,/dokument foto příloha č.2./                                                                  Termín :  do 8.8.2007

  b./ odstranění prasklin ve fasádě /závada se projevuje u čtyř nároží v úrovni 3.podlaží na východním a západním  průčelí objektu a u  věnce pod střechou / fotodokumentace  příl. č.3 a 4/  Vzniklé trhliny se dle statika proškrábnou, zatmelí trvale pružným  tmelem a celá poškozená plocha opatří klasickým zateplovacím systémem s použitím  20  resp, 30 mm tl. polystyrenu.

Na provedené práce bylo fy Sahan zpracováno ocenění.

                                       Termín :  od 13.8. do 11.9.2007

  c/ odstranění prasklin v obvodovém zdivu v garáži č.76, majitel pan Kolafa

tel. 602 306 284, použije se stejná metoda –zateplovacího systému jako u předchozí závady na fasádě, ale bez použití mechan. kotev izolantu, který se připevní lepícím tmelem po předchozím odstranění malby.

Takto ošetřena bude celá čelní plocha garáže 6,1 m2           

       Termín po dohodě stavby s majitelem, maxim. : do 11.9. 2007

­­­­­­­­­­­2. Zatékání do budovy západní  fasádou                

  bylo již předmětem dřívějších reklamací , zatím však neřešeno. Fy Sahan odeslány fota z gar. č.66  Týká se :

gar. č. 66  2b, podl. p. Winter, tel. 602 124 394  / 728 884 351

č. 65  2b. podl. p Stupka, tel. 777 715 656

č. 31  1b  podl. p. Krosnařová, tel. 604 538 765

č. 27  1b  podl. p. Pavlovský, tel. 724 602 760

1.fáze  - stavba provede důkladné přetmelení všech spojů a styků kolem oken zvenčí.

                                                  Termín :  do 11.9.2007

Pokud se při pozdějších deštích závada projeví znovu, bude přikročeno k 2. fázi tj. opakovanému nátěru celé  západní fasády.

      Termín bude stanoven až v případě nutnosti realizace této úpravy.

3. Zatékání do stropu  střechou

  rovněž reklamováno již dříve a  týká se: gar. č. 80  3a podl  p.Josef Matěk tel. 377 328 478 – zatéká při větších  deštích asi 1 m od rohu levé strany vrat tj. u boční nosné zdi sousedící s rampou .pozn./ na střeše je atika –zkontrolovat detaily přechodu na atikovou zeď případně oplechování, zatmelit připevňovací šrouby a pod. Obdobně to platí pro gar. č. 79  p. Matěk Karel, ale v pozici zrcadlově  obrácené ke kar. Č.80 kontakt je přes majitele gar. č. 80.

   Dále údajně zatéká kolem rampových zdí v 3.a a 3b podl.a to vlevo v místě výjezdu do podlaží. Místo je identifikovatelné dle zaschlých skvrn na stěnách..

                                                    Termín :  do 11.9. 2007

4.Doplnění fasády nad  střechou schodiště   

  opomenuto stavbou, provede se do   Termín :   do  11. 9. 2007

5. Neodstraněné závady ze zápisu  z 11.6.2007 a z 21.2.2007                       

- opravy prosvítajícího akryl.nátěru na západní straně fasády. /nedostatečné krytí /,

které  může mít souvislou příčinu se zatékáním do garáží dle odst. 2

- zatmelení spar mezi zdivem pod spodní linií soklu na záp. straně,

- nejsou odstraněny závady na střeše dle zápisu z 21.2.2007.

- v rámci TÚ nutno zajistit dosetí  holých míst a zajistit pro předání

zeleně 1. seč.

       Termíny jejich odstranění  platí dohody v příslušných zápisech

 

 6. Další požadované úpravy  

  Vzhledem k tomu, že plechová stříška nad schodištěm nemá okapní  žlab ani svod,  odkapávající voda znečišťuje vstupní prostor a fasádu do 1a  podl. Na žádost společ. vlastníků garáží požadujeme zpevnit svah v místě dopadu vody ze střechy 1 řadou bet. okap. dlaždic. Příl č.7        Požadovaný termín  :  do 11.9.2007
    stavba :  Hromadné garáže Plzeň -Košutka
    zapsal :  16.07.2007   INBA s.r.o Josef Kučera

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář